Gratis Parkering

På dagtid kl.09.00-16.00 (hverdager) har vi 10 stk. parkeringsplasser på yttersiden av gjerdet i Kabelgata.

Etter kl.16.00 på hverdager og i helgene, har vi i tillegg til de 10 stk. plassene på yttersiden av gjerdet, 10 stk. plasser på innsiden av gjerdet i Kabelgata og 10 stk. plasser langs muren ved inngangen til senteret.

Betalt parkering

Skulle det være opptatt på alle gratis plassene våre, er det betalt parkering på den store parkeringsplassen over veien.