Gratis Parkering

På dagtid kl. 09.00-16.00 (hverdager) har vi 10 stk. parkeringsplasser på yttersiden av gjerdet i Kabelgata.

Etter kl. 16.00 på hverdager og i helgene, har vi i tillegg til de 10 stk. plassene på yttersiden av gjerdet, 10 stk. plasser på innsiden av gjerdet i Kabelgata og 10 stk. plasser langs muren ved inngangen til senteret.

Betalt parkering

Skulle det være opptatt på alle gratis plassene våre, anbefaler vi den betalte parkeringen i Kabelgata, over veien for våre 10 plasser (mot hotellet).